Pontu Netipoest tellimise üldtingimused

 

 1. Tingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad tervisetoodete tellimistingimused (Tingimused) reguleerivad ostukeskkonna pontu.eu (edaspidi Netipood) omaniku, Pontu OÜ (edaspidi Pontu) ning Netipoes tellimuse teinud isiku (Tellija) vahel Netipoest toodete (edaspidi Kaup) ostmisel tekkivaid õigussuhteid.

1.2. Netipoe Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.3. Pontul on õigus käesolevaid Tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse Netipoe kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Netipoes või muul, Tingimustes nimetatud ajal.

1.4. Kui tellimus on Netipoele edastatud enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Netipoe vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Pontul on õigus Netipoes müüdavate Kaupade hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

1.6. Juhul, kui Tellija on lisanud Kauba ostukorvi, kuid ei ole veel tellimust Netipoele esitanud ja Kauba hind muutub enne Tellija poolset tellimuse esitamist Netipoele tuleb Tellijal tasuda Kauba eest tellimuse esitamise hetkel Netipoes kehtinud hind

 1. Hinnad ja tasu kättetoimetamise eest

2.1. Netipoes müüdavale Kaubale kehtib Kauba juures näidatud hind eurodes.

2.2. Kauba hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Kättetoimetamise tasu sisaldab käibemaksu 20%.

2.4. Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse Kauba hindasid ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.

2.5. Kauba hind ei sisalda tasu Kauba kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise tasu sõltub Tellija valitud kättetoimetamise viisist.

 1. Ostukorv ja tellimuse esitamine

3.1. Ostukorv luuakse hetkel, kui Tellija vajutab Kauba juures asuvale nupule „Lisa korvi“. Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Kaupa ostma. Ostukorvi sisu saab igal ajal, kuni tellimuse esitamiseni, muuta ning seal hulgas Kaupa lisada või eemaldada.

3.2. Tellimuse esitamiseks Netipoe tellimiskeskkonnas tuleb vajutada ostukorvi lehel asuvat nuppu “Mine maksma”, mille järel on vajalik kinnitada Netipoe Tingimustega tutvumist ja nendega nõustumist, sisestada oma isikuandmed, mis on vajalikud tellimuse esitamiseks ja arve väljastamiseks ning valida Kauba kättetoimetamise viis ja internetipank, mille kaudu soovitakse tellimuse eest tasuda.

3.3. Tellimus loetakse esitatuks, kui Netipoe tellimiskeskkonnas esitatud tellimuse eest on internetipangas tasutud ning on vajutatud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”, mille järel kuvatakse Netipoe poolne tellimuse/makse kinnitus. Tellija saab Netipoelt tellimuse kinnituse ka tellimuse esitamisel edastatud e-posti aadressile.

3.4. Esitatud tellimuse alusel täidab Pontu Tellija tellimuse ning tarnib Kauba Tellija poolt valitud sihtkohta.

3.5. Kättetoimetamiskoha valimisel kontrollib Tellija tähelepanelikult esitatud andmed õigsust ja veendub, et kõik nõutavad andmed on korrektsed. Tellija esitatud andmed on Pontule aluseks tellimuse täitmisel ja Kauba kohaletoimetamisel.

3.6. Tellijaks saab olla teovõimeline füüsiline isik või õigusvõimeline juriidiline isik. Tellimuse esitamisega kinnitab Tellija, et tal on tehingu tegemiseks vajalik õigus- või teovõime ja/või volitus tehingu tegemiseks. Piiratud teovõimega (st alla 18-aastane isik) Tellija kinnitab Tingimustega nõustumisel, et seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks, et esitada tellimus.

3.7. Kauba müügilepingu sõlminud Tellija on isik, kes Kauba eest tasub.

3.8. Kauba müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) tellimuse esitamisega Tellija poolt ja esitatud tellimuse kohta kinnituse saatmisest Tellijale e-posti aadressile Pontu Netipoe poolt.

 1. Tellimuse täitmine Pontu poolt, Kauba kättesaamisviisid ning kauba kättetoimetamise võimatus

4.1. Kaupu toimetatakse kohale Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Soome Vabariigi piires.

4.2. Kui Tellija on Kauba eest tasunud (tellimuse esitanud) korraldab Pontu tellimuse täitmise vastavalt Tellija poolt valitud kättetoimetamise viisile paari tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem, kui kümnedaks tööpäevaks tellimuse esitamisest,

 • välja arvatud juhul, kui Kauba juures on kirjas tarnaeg „Saadaval järeltellimisel”, siis täidetakse tellimus 3 nädala jooksul, kuid mitte hiljem, kui kahekümnendaks tööpäevaks tellimuse esitamisest või erandjuhul muuks tähtajaks kui tähtaja järgimine on mõnel Tingimustes nimetatud põhjusel varem võimatu;
 • välja arvatud juhul, kui Kauba tarneviisiks on valitud “Toortoidu Kaubaring”, siis täidetakse telimus Tellija poolt valitud kaubaringi toimumise päeval. Kui Tellija on valinud tarneviisi “Toortoidu Kaubaring” makseviisiks “Tasumine arvega”, siis peab olema arve laekunud Pontu pangakontole kaubaringi toimumise päeval kell 9.00. Mitte tasutud tellimused tühistatakse.

4.3. Peale tellimuse esitamist, toimetatakse Kaup Tellijale kohale Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud kättetoimetamise asukohta.

4.4. Kaup toimetatakse Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud sihtkohta. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

4.5. Tellija kohustub tellimuse esitamisel kontrollima esitatavate andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kättetoimetamisel. Pontu ja Kaupa transportiv ettevõte ei vastuta Kauba kättetoimetamise viivituse ja/või tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus ja/või arusaamatus on tingitud Tellija poolt tellimuse esitamisel edastatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.6. Enne Kauba kasutamist tutvub Tellija tähelepanelikult Kauba kasutamise juhendiga ja Kauba pakendil toodud kasutamist selgitava märgistusega.

4.7. Tellija peab arvestama, et pakiautomaadile ligipääs võib olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadega ning kulleriga tarneviisi korral peab Tellija viibima Kauba vastuvõtmiseks transpordi ettevõtte poolt määratud ajal Tellija poolt määratud Kauba tarne sihtkohas.

4.8. Tellija nõustub Tingimustega nõustumisel, et juhul kui Tellija ei võta Kaupa Kaupa transportiva ettevõtte (Omniva või SmartPost) pakiautomaadist transporti teostava ettevõtte poolt kehtestatud tähtaja jooksul vastu või ei viibi kulleriga tarneviisi korral sihtkohas kaupa vastu võtmas, tagastatakse Kaup transpordi ettevõtte poolt Pontule.

Pontule sel viisil tagastatud Kauba hinda ega kättetoimetamise tasu Pontu Tellijale ei tagasta.

4.9. Juhul, kui Kaup tagastatakse Pontule punktis 4.7. nimetatud põhjusel ja viisil on Tellijal õigus seitsme päeva jooksul alates Kauba jõudmise päevast Pontuni avaldada soovi Kaup siiski Tellijale pakiautomaati saata.

Oma soovist tuleb Tellijal anda Pontule teada kirjalikult e-mailile koer@pontu.eu.

Kauba korduval saatmisel tuleb Tellijale tasuda Pontule Kauba kättetoimetamise tasu enne Kauba korduvat kättetoimetamist pakiautomaati, Kauba eest Tellijal uuesti tasuda ei tule.

 1. Kauba eest tasumine

5.1. Netipoe tellimiskeskkonnas tellitud Kauba eest saab Tellija tasuda vastavalt valitud makseviisile ja ainult eurodes.

5.2. Makse sooritamiseks Netipoe tellimiskeskkonnas valib Tellija tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärase internetipanga maksmiseks, maksab ülekandega, maksab kaardiga või vormistab järelmaksu Montonio Finance OÜ poolt vahendatavs krediidiasutuses. Maksete vahendajaks on vastav pank või Montonio Finance OÜ.

5.3. Pärast andmete sisestamist ja sobiva panga valikut tuleb Tellijal vajutada nupule „Esita tellimus“.

5.4. Kauba eest on tasutud ja Netipoe tellimiskeskkonnas tehtud tellimus loetakse esitatuks, kui Tellija on internetipangas tellimuse eest tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde.” Tellijale saadetakse lisaks Netipoe poolne tellimuse kinnitus Tellija poolt sisestatud e-posti aadressile. Kui Tellijale ei saabu teadet Netipoe poolt tellimuse esitamise kohta ühe tööpäeva jooksul, pärast makse teostamist, tuleks Tellijal võtta ühendust Netipoega tellimuse esitamise kinnituse saamiseks.

 1. Tellimuse tühistamine, pretensioonide esitamine ja Kauba tagastamine

6.1. Peale Kauba kättesaamist on Tellijal (p 3.7. nimetatud müügilepingu sõlminud isikul) 14 päeva aega Kaubaga tutvumiseks. Soovi korral on Tellijal võimalus Kaup tagastada 14 päeva jooksul (Lepingust taganemine), saates Netipoe e-mailile koer@pontu.eu vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ja oma arvelduskonto numbriga ning tagastades Kauba omal kulul Pontule.

6.2. Võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktist 41 tulenevalt ei kuulu tagastamisele (st Tellija kaotab punktis 6.1. nimetatud taganemisõiguse) avatud pakendiga, kasutatud või rikutud (sh rikutud pakend) Kaup, va kui pakend on saanud kahjustada transpordi käigus ning Kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel või postiasutuses on tehtud vastav märge saatelehele või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel on viivitamatult teatatud Pontule vigastatud pakendiga Kauba kättesaamisest.

6.3. Lepingust taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse Tellijale ostu eest tasutud summa täies mahus.

6.4. Raha tagastatud Kauba eest makstakse Tellija arveldusarvele esimesel võimalusel aga hiljemalt 14 päeva jooksul alates Kauba üleandmisest Pontule, kui eelnvalt on Tellija poolt täidetud punktis 6.1. kirjeldatud kohustused Lepingust taganemiseks.

6.5. Tagastatav Kaup peab sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid. Kui Kaup on ostetud kampaania korras tuleb tagastada ka kampaania korras Kaubaga saadud lisatooted.

6.6. Tellijal on õigus esitada Pontule Kauba osas pretensioone kahe aasta jooksul Kauba Tellijale üleandmisest. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul Kauba Tellijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas Kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Kauba või puuduse olemusega.

6.7. Juhul kui Tellija soovib esitada pretensiooni Kauba mittevastavuse osas müügilepingu tingimustele, tuleb see Pontule esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Tellija sai teada, et Kaup ei vasta lepingule. Tellija esitab pretensiooni e-mailile koer@pontu.eu.

6.8. Pretensiooni esitamise korral Kauba mittevastavuse osas vaatab Pontu pretensiooni läbi 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates.

6.9. Juhul kui Pontu nõustub pretensioonis tooduga, asendab Pontu puudusega Kauba samasuguse puuduseta Kauba vastu. Kui Kauba asendamine ei ole võimalik (Pontul ei täpselt sama kaupa enam, Kaupa enam ei toodeta jmt) tagastab Pontu puudusega Kauba eest Tellija poolt tasutud ostuhinna Tellija poolt nimetatud pangakontole 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Kauba saatekulu ei kuulu Pontu poolt tagastamisele. Puudusega Kauba asendamisel toimetatakse puuduseta Kaup Tellijale Tellija valitud pakiautomaati Pontu kulul.

 1. Garantii ja nõuetele mittevastavate kaupade tagastamine

7.1. Kaupadele kehtib garantii, kui see on märgitud Netipoes Kaupa tutvustavas tekstis või sisaldub vastav viide Kauba dokumentatsioonis.

7.2. Garantiijuhtumi korral tuleb Tellijal pöörduda Pontu poole e-mailiga aadressile koer@pontu.eu garantiijuhtumi kirjeldusega.

7.3. Kui Kauba juures viide garantiile puudub, tähendab see, et vastaval tootel garantii puudub. Sellisel juhul on Tellijal õigus Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid, sealhulgas nõuda Kauba parandamist või selle võimatuse korral Kauba asendamist, olulise mittevastavuse korral lepingust taganeda ja nõuda Kauba eest makstud ostuhinna tagastamist.

7.4. Kaupade kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Tellijale üle Kauba üleandmisel, milleks loetakse Kauba toimetamist Tellija soovitud kättetoimetamiskohta (näiteks pakiautomaat).

7.5. Pontu ei vastuta Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba kättetoimetamist p 7.4. nimetatud korras ning puuduste eest, mis tekivad Kaubale seoses Kauba mittesihipärase või ebaõige kasutamisega või seoses Kauba normaalse füüsilise kulumisega tavalise kasutamise korral.

7.6. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Tellijal õigus nõuda puuduse kõrvaldamist Kaubal või selle võimatusel Kauba asendamist nõuetele vastava ja puuduseta Kauba vastu, teatades sellest Pontule punktides 6.6. ja 6.7. toodud tähtaja jooksul ning tagastades nõuetele mittevastava Kauba Pontule punktis 6.1 kirjeldatud kohustusi täites.

 1. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

8.1. Pontu kasutab Tellija poolt sisestaud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, e-mail, pangarekvisiidid) ainult tellimuse täitmiseks ning Kauba Tellijale tarnimiseks.

8.2. Pontu on isikuandmete vastutav töötleja, Pontu edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed vaid volitatud töötlejale Montonio Finance OÜ-s ja Kauba transpordiks vajalikud andmed Kauba transporti teostavale ettevõttele.

8.3. Netipood saadab Tellijale uudiskirju ning pakkumisi Tellija e-mailile ainult juhul, kui Tellija on selleks avaldanud soovi sisestades Netipoes e-maili aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

8.4. Tellijal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Netipoele teaada e-mailiga.

 1. Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. Pontu vastutab Tellija ees ja Tellija Pontu ees teisele poolele Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Pontu ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest, kui Kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida Pontu ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh Netipoes asetleidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral Kauba kättetoimetamisel (vääramatu jõud).

 1. Muud tingimused

10.1. Netipoes Kaupade juures kuvatud piltidel on illustreeriv tähendus. Tellijal ei ole õigust Kaupa tagastada seetõttu, et Netipoes toodud Kauba pakendi foto ei vasta täpselt kättetoimetatud Kauba pakendile, kui muus osas vastab Kaup tellimusele ning on nime, koguse ja omaduste osas vastavuses Kauba juures kuvatud infoga.

10.2. Kaupade saadavus Netipoes võib muutuda ette teatamata. Kui Tellija on kauba eest tasunud ning Netipoel ei ole võimalik seda Tellijale kätte toimetada Kauba lõppemise tõttu Pontus, on Pontul õigus loobuda müügist ning tagastada Tellijale raha tema arvelduskontole 14 päeva jooksul.

10.3. Kõiki Netipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ühtlasi kinnitab Tellija, et annab õiguse tema poolt Netipoes sisestatud isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks, sh volitab Tellija Pontut edastama Tellija isikuandmed tellimuse täitmisega seotud isikutele (nt. tranpordi osutajad).

10.4. Tellija ja Pontu vahel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Tellija ei ole nõus Pontu pakutud lahendusega ja leiab, et Tellija õigusi on rikutud, on Tellijal õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on Tellijale tasuta ning Tellija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel: http://www.tarbijakaitseamet.ee.

10.5. Tellija võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

10.6. Kõik Netipoes toodud Kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma Pontu nõusolekuta on keelatud.